Първи младежки обмен на Фондация “Учене за Промяна”

Официално стартира проектът “През Интелигентност към Вдъхновение” – международен младежки обмен, реализиращ се с финансовата подкрепа на Програма “Еразъм+”. Фондация “Учене за промяна”, заедно със своите партньори от Италия (P.E.CO – Progetti Europei di Cooperazione Genova), Румъния (Association “Dreams for Life”), Испания (DESES-3) и Чехия (Dobroti), вече приветства 25-мата избрани млади и мотивирани участника от горе-споменатите държави. През идните месеци и по-специално в периода между 14 и 22 октомври (тогава ще се проведе същинския обмен) младежите ще имат възможността да изследват себе си и своите таланти през модела на Хауърд Гарднър за Множествената интелигентност, докато преживяват групови и индивидуални предизвикателства в базата на “Училище сред природата” в родопското село Гудевица. По-долу можеш да прочетеш по-подробна информация за целите на проекта, а също така и да следиш страницата ни за още любопитности покрай провеждането на обмена.

Преди да потеглим към Гудевица обаче, стартираме подготвителна онлайн фаза – въведение, което цели да въвлече участниците в процеса на учене и опознаване още преди същинското начало на обмена, или още познато като “дистанционно учене”. Подготовката протича в няколко посоки: предоставяне на подробна логистична информация в рамките на т.нар. Infopack, подготовка по темата “Множествена интелигентност”, предварително запознаване между участниците, практически задания за лично представяне и междукултурно обогатяване.

 1. Подробна логистична информация се предоставя на участниците под формата на Инфомационен пакет (Infopack) и включва информация за целите и дейностите на проекта, включените организации, мястото и спецификата на провеждане на младежкия обмен (информация за сезонните температури, необходимите за мястото на провеждане дрехи и екипировка и др.).
 2. Подготовката по темата на обмена – “Множествена интелигентност” се осъществява в рамките на четири Информационни бюлетина, разпращани до участниците поетапно и съдържащи както допълнителна логистична информация, така и тематична – свързана с темата за Множествена интелигентност. Всеки бюлетин включва информация за теорията на Хауърд Гарднър и насочващи въпроси за размисъл. Бюлетините са съставени също така и от статии, видеа, графики и обяснения по темата. В един от бюлетините се включва и Тест за Множествена интелигентност.
 3. Предварително запознаване между участниците – друга посока, в която бюлетините допринасят за общото ниво на мотивация е представянето на Фондацията и обучителския екип, партниращите организации и отделните участници. Всеки бюлетин включва представяне на някоя от организациите и лична презентация на няколко участници.
 4. Практически задания за лично представяне и междукултурно обогатяване – Отново в рамките на информационните бюлетини, на участниците се поставят няколко практически задания, като:
 • подготовка на активност от всеки, свързана с неговата водеща интелигентност, която да представи и да предложи на останалите по време на обмена
 • насърчаване на участниците да подберат свое умение, свързано с техните хобита и таланти, което да преподадат на останалите по време на обмена
 • подготовка на интерактивна и креативна презентация от страна на всяка национална група, която да представя съответната страна и култура (традиционни танци, фолклорни игри, традиционни ястия и музика и др.)

При изпълнение на тази подготвителна дейност партньорските организации спомагат за  разпространение и гарантиране, че участниците са запознати с предварителния информационен пакет, както и с всеки един брой на Информационните бюлетини.

Паралелно на Информационните бюлетини, комуникацията между участниците и екипа на Фондацията се извършва и онлайн, във специално създадената за тази цел Facebook-група на обмена. В нея участниците споделят своите лични представяния и споделят снимки, размисли и въпроси по темата и проекта като цяло.

Цели на проекта

Младежкият обмен цели да стимулира личностното и професионалното развитие на младежите чрез предоставяне на възможности за изследване на техните нужди и усъвършенстване на техните силни страни, таланти и страсти, използвайки за основа модела на Хауърд Гарднър за Множествена Интелигентност.

Специфични цели:

 • Да развие позитивно отношение към разнообразието от таланти и стилове на учене;
 • Да създаде позитивно отношение към себеизследването и връзката със себе си;
 • Да предостави знание за теорията за Множествена интелигентност на Х. Гарднър;
 • Да запознае участниците с инструменти за личностно развитие;
 • Да подкрепи участниците при идентифициране на техните силни страни и нужди;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *